Gặp O Bạn Huế

Xa cách lâu năm chừ gặp lại
Như chim gặp bầy hót líu lo
Ríu ra, ríu rít, o thăm hỏi:
Anh qua lâu chua , anh ở mô?

O vẫn xinh tươi như ngày cũ
Vẫn còn dáng Huế rất thanh tao
Mô, tê, răng, rứa, chừ, ri, hí
Ôi tiếng Sông Hương, tiếng ngọt ngào

Nhớ xưa nít nhỏ cùng chung xóm
Hai đứa thường ưa chơi trốn tìm
Bữa nọ tui làm rách quai nón
O khóc nằm vạ bắt tui đền

Báo hại tui về xin tiền mạ
Mua chạc lụa vàng trả lại o
O cười híp mắt rồi chỉ trỏ :
Thằng ni răng biết điệu ri tề

Lớn lên o đẹp rứa thì thôi
Hai đứa ngó nhau biết hổ ngươi
O trường Đồng Khánh , tui Quốc Học
Rồi sau mỗi đứa mỗi góc trời .

Chừ gặp lại nhau trên đất Mỹ
Trọ trẹ chuyện xưa vui thiệt vui
O khoe đã có hai cháu ngoại
Còn tui, mới chỉ lên chức sui

Gặp o bạn Huế, ôi nhớ Hế!
Huế của tuổi thơ , Huế nghịch đùa
Biết đến khi mô về thăm Huế
Thăm mái trường xưa , thăm bạn xưa

Thơ : Lê Hữu Minh Toán