GIẤC MỘNG CUỐI

Cha yêu mẹ cho con mầm sống nhỏ
Bước vào đời con đã mất song thân
Tuổi thơ con – con mơ ước thật gần
Hơi ấm mẹ – ấp yêu tình phụ tử

Con sinh ra rớt nhầm vì sao xấu
Khuyết tật này dày xéo xác thân con
Yêu thương ư – con chờ đợi mỏi mòn
Vòng tay ấm con xin đừng từ khước

Đời chúng con trót là vì sao xấu
Xin mọi người mở rộng một vòng tay
Cho chúng con có những tháng năm dài
Lòng nhân ái rộng thương đời xót xa.

Yên Vũ & Mai Bình Phương