Giáng Sinh 75

Tuyết trắng phủ nhà ai đêm nay?
Trong ta, băng tuyết đã dâng đầy
Trong ta, từ độ đời xa xứ
Lòng trắng lòng như tay trắng tay

Hỏi Sài Gòn còn Giáng Sinh xưa?
Ở đây, thương nhớ với mong chờ
Ở đây, ta thiếu tình quê cũ
Hỏi hận thù có lắng cơn mưa ?

Thanh thoát bài ca đêm Giáng Sinh
Tiếng ai như tiếng quê hương mình
Dáng ai như dáng em vời vợi
Ta bỗng chạnh lòng nước mắt nhanh

Non nước chìm theo cuộc bể dâu
Ra đi, bèo giạt khắp năm châu
Ra đi, một nửa hồn lưu lại
Một nửa hồn mang thêm nỗi đau

TRANG CHÂU
Montréal Giáng Sinh 1975