GIÁNG SINH CẨN NGUYỆN

Sao cứ phập phồng đón Giáng Sinh?
Đầu trên xóm dưới vẩn còn kinh!
Hung hăng Covid đang gây loạn
Hống hách Nga-Hoa muốn động binh
Hán Bắc tham ô ăn biển cả
Cộng Nam danh lợi hiếp anh minh
Giáng Sinh cẩn nguyện xin Thiên chúa:
Cứu độ nhân gian sống-phước-vinh!

Nam Thảo