GIÁNG SINH ĐẾN

Giáng Sinh đến đèn xanh vàng đỏ
Bước chân chiều nhẹ nhỏ hơn sương
Cuối thôn mấy cánh tà dương
Chở mây góc biển mấy chương bụi trần

Trạng nguyên sắc giáng sinh hồng thắm
Cuộc tình buồn ướt đẫm giọt ngâu!
Sao khuya rụng trái âu sầu
Chìm theo nước chảy bên cầu chờ em

Anh ngồi đó cũng lâu bóng lặng
Nhớ thương em bặt vắng bên trời
Mơ hoa hôm đó một đời
Giáng Sinh lạnh gió ấm lời yêu đương

Đêm cô đọng mưa còn lác đác
Hương xưa mùi bát ngát nơi nao?
Trăng suông héo hắt chiêm bao
Cố nhân nụ ngọt hồng đào ngất ngây

Ta muốn sống như ông Thái Thượng
Thuốc trường sinh vất vưởng nay mai
Lẽ loi đáy biển mò trai
Tìm em bảo ngọc mặc dài tháng năm

Nam Thảo