GIÁNG SINH XƯA

Bao năm rồi đi Lễ Nửa Đêm
Quê người nay vắng bước chân quen
Làm sao quên được mùa đông ấy
Một thoáng hương xưa gợi nỗi niềm

Chắp tay em khấn, hiền ngoan đợi
Ơn phước chan hoà đôi trái tim
Nửa khuya dẫu có nghìn sao sáng
Đâu sáng bằng sao trong mắt em

Ta quỳ nghe tiếng chuông vang đổ
Nghe thánh ca đang rộn rã mừng
Có phải em cầu nên có được
Đường về hai đứa sánh vai chung ?

Hạnh phúc lần đi không trở lại
Ngày vui năm tháng cũng hao gầy
Ta sống còn chăng là kỷ niệm
Một thời áo trắng, tóc mây bay…


TRANG CHÂU