GỬI BẠN TRÊN MẠNG 

Sáng nay Chúa Trời mở cửa sổ
Nhìn thấy tôi, Người hỏi: “Con nầy
“ ước mong gì nhất sáng nay?”
Tôi thưa:”Người hãy ban đầy phước ơn
“cho bạn đọc lời con gửi gắm
“bởi con thương họ lắm Chúa ơi
“con biết tình Chúa biển khơi
“thấy bờ, nhưng chẳng thấy nơi tận cùng
Thiên thần Chúa luôn luôn biến dạng
không mang cánh, hóa bạn thiết thân.
Bạn chính là một thiên thần
tôi đang cầu Chúa rủ ban phước lành
cho ước mong bạn thành sự thực.
Chúa lắng nghe nguyện ước các con
Và sẽ nhậm lời luôn luôn
vậy bạn chớ có ý ngừng vòng quay
gửi bạn thiết email nầy nhé

Khánh Giao
BS Phùng Hạnh