GỬI BẠN TRÊN MẠNG 

Sáng nay Chúa Trời mở cửa sổ

Nhìn thấy tôi, Người hỏi: “Con nầy

“ ước mong gì nhất sáng nay?”

Tôi thưa:”Người hãy ban đầy phước ơn

“cho bạn đọc lời con gửi gắm

“bởi con thương họ lắm Chúa ơi

“con biết tình Chúa biển khơi

“thấy bờ, nhưng chẳng thấy nơi tận cùng

 

Thiên thần Chúa luôn luôn biến dạng

không mang cánh, hóa bạn thiết thân.

Bạn chính là một thiên thần

tôi đang cầu Chúa rủ ban phước lành

cho ước mong bạn thành sự thực.

Chúa lắng nghe nguyện ước các con

Và sẽ nhậm lời luôn luôn 

vậy bạn chớ có ý ngừng vòng quay 

gửi bạn thiết email nầy nhé.

 

Khánh Giao
BS Phùng Hạnh