HẠNH PHÚC TÌM ĐÂU

Hạnh phúc biết tìm đâu hỡi em ?
Hồn anh là cánh lá ưu phiền
Em hãy là một cơn gió thoảng
Lá sẽ reo vì gió lướt êm.

Hạnh phúc biết tìm đâu hỡi em?
Nhìn tương lai trong quá khứ hiền
Mối thân thương của ngày tháng cũ
Ước mơ thầm như thuở mới quen.

Hãy nhớ lâu những ngày nồng mặn
Hãy quên mau đôi phút giận hờn
Đừng vướng mắc nụ buồn u tối :
Đôi môi sầu không rộ nét son.

Hãy trao lòng, đừng giữ tim nhau:
Niềm tin là đường sắt nhiệm mầu
Dẫn con tàu xuyên tâm chở nặng
Những toa tình hẹn đến mai sau.

Hạnh phúc biết tìm đâu hỡi em ?
Trong ta, dù sấm động ngoài hiên
Trong ta, dù thuyền từ trăm ngả
Vẫn một dòng theo con nước lên.

TRANG CHÂU