Hạnh Thứ Tha

cảm hứng sau khi đọc chuyện THA THỨ

Hạnh phúc lớn lao: hạnh thứ tha
Yêu thương rộng mở chốn ta bà
Từ bi hỷ xả tâm an tịnh
Hỷ nộ tham si trí vọng xa
Cố chấp hận thù gan bốc hỏa
Ban ân bố thí ái ra hoa
Mong sao vạn loại lòng giao cảm
Thế giới chung vui cảnh thái hoà

Văn Ngọc
Đầu Xuân
09 Jan 2021