HẸN XUÂN SAU

HẸN XUÂN SAU

Nhớ làm sao ánh mắt đen nhung,
Tay nắm bàn tay như đã cùng.
Nguyện ước trọn đời lời khắc cốt
Hẹn thề suốt kiếp mối tình chung.
Quê nhà chiếc bóng thêm gian khó
Biên trấn đoàn quân chưa nẻo dừng.
Mai nở ven rừng triền núi thẫm
Xuân sau em nhé! Hẹn trùng phùng.

UYÊN THUÝ LÂM

____________________

RƯỢU TƯƠNG PHÙNG

Tuyết trắng phủ dầy tấm áo nhung,
Lưng trời bát ngát đến vô cùng.
Hồ trường lênh láng đầy trăm chén,
Tứ hải chan hòa đủ vạn chung.
Vung bút ý tuôn mờ nguyệt tận,
Trải thơ hoa rụng khuất mây dừng.
Phải duyên bày cuộc trăm năm hẹn,
Cho bõ ba sinh hạnh ngộ phùng.

Ta