Hỡi Toàn Dân Việt Hãy Vui Lên

Ôi Thái Hà ơi hãy vui lên!
Công khó bao năm giữ lửa bền.
Bây giờ lửa ấy đang lan rộng,
Thắp sáng Tự do rửa oan khiên.

Kìa lửa Thanh Minh, lửa Hàm Long,
Lửa Giáo phận Vinh ấm cõi lòng.
Niềm tin mờ nhạt giờ rực sáng,
Người trong tăm tối thấy rạng đông.

Kết đoàn ta cứ gọi bảo nhau,
Để lửa yêu thương trổ phép mầu.
Ngọn lửa Hòa bình và Công lý,
Soi chiếu sáng ngời tận vực sâu.

Tình yêu là sức mạnh của ta,
Vững bền thắng lướt mọi phong ba.
“Môt con ngựa đau” ta xúm lại
Cứu bạn đồng hành khỏi ác ma.

Lễ Hiện Xuống mới chính là đây
Thần khí Ngôi Ba đốt lòng này.
Sai ta rao giảng Tin Cứu Độ
Cho kẻ cùng khốn, kẻ tù đày.

Vui lên hỡi Chiến sĩ Đấu tranh,
Tù tội, vu oan vẫn trung thành.
Vượt qua nỗi sợ mà đi tới
Để cho dân nước thấy bình minh.

Vui lên con cái Thánh An Phong,
Bao năm cương quyết cỡi ách tròng
Cho Nước, cho Dân cho Giáo hội.
Bênh người oan ức chống bất công.

Hỡi toàn dân Việt lãy vui lên,
Xiết chặt tay nhau giữ lửa bền
Con của Phật Trời cùng sát cánh.
Thắp lửa Tự Do khắp mọi miền.

Bác sĩ VŨ LINH HUY
( April / 2011 )


GIỜ THẮNG LỢI ĐÃ ĐIỂM

Vận nước đang hồi tươi thắm lên,
Công lao dựng nước trải lâu bền
Đất mẹ biên cương liền một dãy,
Bao lần giặc Bắc tạo oan khiên!

Ta vồn dòng nòi giống Tiên Long
Bắc Nam Kinh Thương vẫn chung lòng.
Dù lúc gian nan hay rực rỡ.
Vẫn kiên lòng ngời sáng phương Đông.

Một lòng ta quyết chí cùng nhau,
Tô điểm giang san đẹp sắc màu.
Núi biếc sông xa ngời sóng bạc,
Trường Sơn cao vút gió mưa sâu.

Giở lại bao lần lịch sử ta.
Bạch Đằng, Sông Hát nổi phong ba.
Trưng Vương, Hưng Đạo danh ngời rạng
Dẹp giặc hung tàn, lũ ác ma.

Vận hội trăm năm đã đến đây,
Phải nắm thời cơ kịp lúc này.
Đoàn kết phá cùm gông, ngục tối.
Cứu dân oan khuất, kẻ lưu đày.

Ngày mới bùng lên lửa đấu tranh
Bước qua sợ hãi sẽ công thành.
Kiên gan vững bước ta xông tới,
Xóa bóng đêm dài, đón ánh minh.

Tiền nhân xưa lẫm liệt oai phong,
Cứu nước bao phen cởi ách tròng.
Gian khổ nơi rừng sâu biển thẳm
Bao đời đuổi giặc lập kỳ công.

Toàn dân nước Việt đứng vùng lên,
Hải ngoại năm châu chuyển lửa bền
Lật đổ bạo quyền, gìn đất tổ
Tự Do, Công Lý rạng ba miền.

UYÊN THÚY LÂM