Hồng Lâu Mộng

 

Trăm năm nhân thế mộng Hồng Lâu,
Trời đất xoay vần trả nợ đâu.
Trắc trở thuyền sầu trôi mạng bạc,
Oan khiên sóng úa rẽ duyên đầu.