Hương Xưa

Tìm đâu hương vị ngày xưa
Đem về gậm nhấm cho vừa nhớ thương
Hạ về nhắc thuở vấn vương
Nhắc màu áo trắng tan trường có nhau
Ngày xưa hoa bưởi gội đầu
Ai về hái vội hoa cau tặng người
Để chừ gió cuốn mây trôi
Để phai màu nắng nhạt lời thề xưa
Hoàng hôn đổ bến chiều mưa
Nhớ ơi là nhớ tình thơ lối về
Dao khúc ngày cũ tiếng ve
Dường như “quốc “cũng gọi hè đâu đây
Bao năm là mấy nghìn ngày
Hương xưa còn mãi người rày nơi mô
Sông xưa bến cũ con đò
Ầu ơ gió thổi gió lùa nón bay.

19/04/2021.ÉN TRẮNG.