Khuya Nghe Gió Thở

Từ ta lưu lạc chốn này
Phố xa hiu hắt tình gầy héo hon
Sắm dùm nhau mấy nụ hôn
Dẫu môi tê cứng hồn đông đặc rồi
Đêm thao thức hong tiếng cười
Chênh vênh dốc đứng cõi người trần thân
Buồn se từng sợi sắc không
Hư hao vạt nắng mây bồng bềnh trôi
Khuya nghe gió thở…ngậm ngùi ……

Lê Hữu Minh Tóan