KHUYÊN KẺ CHỈ TRÍCH TÔN GIÁO

hãy sống và để người khác sống (1)
“Sống như tôi “: huyễn mộng vô tâm
Lặp lại những chuyện sai lầm
của quá khứ mà chẳng màng nghĩ suy.
Công giáo của thời nay đâu dạy
trái đất phẳng , mà lấy làm bằng
chỉ trích đức tin ngu đần
Đúng là cố ý xỏ xiên nhạo cười
tưởng mình mới là người sáng suốt
còn thiên hạ ngu dốt biết chi.
Mỗi người có một lối đi
miễn sao thành khẩn, nghĩ suy tận cùng
Thế giới nầy mê cung rối rắm
sự thật không ai nắm trong tay
Nắm sự thật, nó chết ngay
Đi tìm sự thật mỗi ngày cố công
Nhưng phải nhớ đừng mong biết hết
cuối đời, buông tay chết, vẫn còn
một rừng câu hỏi mênh mông
Bí mật sự sống ở trong đời nầy
chỉ được tỏ đờì sau vĩnh cửu
Tâm linh sẽ hiện hữu hoàn toàn
trong một tình trạng sáng trong
Khác với bộ óc cõi trần đơn sơ

Khánh Giao
BS Phùng Hạnh
____________________________________
(1) vivre et laisser vivre