LẮNG LÒNG

Lắng lòng dệt mấy vần thơ
Nghe yêu thương đã vật vờ sớm hôm
Tương tư nở ướt con đường
Yêu nhau tình đã vô thường bên nhau
Nghìn trùng cùng với xưa sau
Vầng trăng khuyết mãnh nên đau một đời
Rong rêu hóa nụ tình phơi
Lá thu ai nhặt cho người buốt tim
Trăm năm còn đó cõi tình
Nghìn năm em đọc lời kinh địa đàng.

                                 12/09/2019
                                ÉN TRẮNG.