LỜI CẦU ĐÊM GIÁNG SINH

Dưới chân Thánh Giá buồn
Con ngước nhìn tượng Chúa
Vòng gai cứu tội nhân
Dòng máu khô héo rũ

Nghìn xưa từ nguyên thủy
Vết đau vườn địa đàng
Khơi nguồn bao khổ lụy
Người đời sau lầm than

Giữa dòng trôi miên man
Xoay quanh triền sống vội
Người giết người oán than
Quay cuồng trong tội lỗi

Và Chúa ơi ! Con nữa
Suốt một đời u mê
Bao lần con thề hứa
Vẫn lạc lối quay về

Đêm xưa Chúa ra đời
Rét run trong máng cỏ
Nghìn sao chiếu mọi nơi
Sáng ngời ơn cứu độ

Giờ đây bên hang lừa
Con cầu Chúa hài nhi
Soi lòng người rộng mở
Yêu thương lấp hận thù …..

LÊ HỮU MINH TOÁN
( Houston 22 / 12 / 2019 )