Lời Cuối

Từ giã các anh
Những người hôm qua ân nghĩa
Những kẻ hôm nay bội tình.

Các anh thấy gì trước mặt:
Một thoáng thời cơ, mấy con đường tắt?
Các anh quên gì sau lưng:
Đoạn đường bên nhau, lời thề đã hứa!

Giữa các anh
Vàng võ tinh thần, xanh xao ý chí
Tôi vẫn thấy tôi vạm vỡ tâm hồn.
Không có các anh
Tôi bỗng thấy mình thôi làm đầu máy
Kéo những toa tàu chở nặng đong đưa

Từ giã các anh
Tay không phải bắt tay, mắt không cần nước mắt
Dù con đường trước mặt ta không còn thấy nhau.

TRANG CHÂU