LỜI RU CHO LÒNG

Em ru nỗi nhớ đêm ngày
Anh ru câm nín đọa đày con tim

Em ru lá rụng ngoài hiên
Anh ru vạt cỏ ngả nghiêng sườn đồi

Em ru mây trắng ngang trời
Anh ru phố núi một thời đã qua

Em ru áo lụa mặn mà
Anh ru từ độ kiêu sa vì người

Em ru tiếng gió ơi hời
Anh ru cắn vỡ chuyện đời của nhau

Em ru ru mãi về sau
Anh ru nằm lại hư hao phím trần

Câu hò ru mãi ngàn năm
Câu thơ em dệt đã hằn vết đau.

14/11/2020.
ÉN TRẮNG.