MÓN QUÀ ĐÊM GIÁNG SINH

Quà tặng anh đã hứa
Giáng sinh em đợi chờ
Anh trao cành hoa tím
Kỷ niệm thời ấu thơ

Lớn dần theo năm tháng
Tuổi xuân biết mong chờ
Giáng sinh em đón nhận
Tình yêu đầu nên thơ

Từ biệt ngôi trường cũ
Chuyện chúng mình xa nhau
Quà Giáng sinh em đợi
Anh hẹn lại lần sau

Theo dòng đời ngược xuôi
Tuổi xuân héo – úa – tàn
Giáng sinh em vẫn đợi…
Hy vọng để rồi tan.

Chút bụi nào vương mắt
Vỡ theo tiếng kinh cầu
Giáng sinh anh còn nhớ ?
Mãi nợ em lần sau…

YÊN VŨ & MAI BÌNH PHƯƠNG