MỘT LỜI XIN (ONE REQUEST)

(Gởi thế hệ trẻ)

Xin em
khi nói tiếng xứ người
đừng quên lời xứ mẹ
nhìn giàu sang quê họ
nhớ cảnh khó quê cha.

Xin em
khi sống ở đất hiền
đừng quên người biển khổ
trên thuyền yên bến đỗ
hãy nhớ kẻ phong ba.

Xin em
nơi thời đông tiết giá
đừng quên chúng ta có mặt trời
rực rỡ trên quê hương
trong giòng máu..

Xin em
bước trên đường Tự Do
dưới màu cờ Dân Chủ
em hãy cầm biểu ngữ
và hét thật to
thay cho người bị câm tiếng.

Xin em
hãy nhớ và hãy nhớ
những bàn tay siết chặt hôm nay
là bởi những gì hôm qua đã mất
và cho những gì sẽ thấy lại ở ngày mai.

TRANG CHÂU
___________________________________

ONE REQUEST
(To the younger generation)

 Translated to English by Đặng Vũ Vương

Please
when speaking the languages of foreign lands,
don’t forget the words of your mother tongue,
and when witnessing their countries’ opulence
do remember the difficulties in your fatherland.

Please
when living peacefully on firm land,
don’t forget those suffering at high seas,
and in a safe harbour after a calm boat voyage,
do remember those tossed by winds and waves.

Please
at places with cold and freezing climes,
don’t forget that over there in our old country.
we did have a resplendent sun
coursing inside our blood lines.

Please
while marching on the Freedom Road,
under the banner of Democracy,
with banderoles holden high,
do shout at the top of your lungs
on behalf of those with silenced voices.

Please
do remember and bear in mind
that these to-day’s tightly closed hands
are caused by the losses of yesterday
for the sake of tomorrow’s back gains.

TRANG CHÂU