MƯA HẠ

Cơn mưa chiều mùa hạ
Lất phất bụi mưa bay
Âu yếm anh cầm tay
Dìu em qua lối nhỏ

Cơn mưa chiều mùa hạ
Từng giọt tí tách rơi
Giọt vỡ trên vành môi
Nụ hôn ấm hương nồng

Cơn mưa chiều mùa hạ
Người đi vội vàng qua
Tiễn em chiều phai nắng
Từng bước xa ..dần xa

Lòng buồn theo chân bước
Rưng rưng mắt giã từ
Vẫy tay chào ly biệt
Người về dấu niềm đau

Anh đứng buồn trông theo
Dáng em nghiêng đường chiều
Vẫy tay thêm lần nữa
Anh về đi…em đi..

Yên Vũ