MUỐN NÓI CÙNG EM

Trên cành phượng nở báo hè sang
Muốn nói cùng em quá muộn màng
Tim anh đau nhói hồn chết lặng
Hè này em đã – đã sang ngang .

Nhặt cánh phượng hồng theo gió bay
Đem ghép vào thơ để nhớ ngày
Từ giả mái trường em thôi học
Tiếc hoài vạt lụa áo trắng bay

Anh tự trách mình hay trách ai
Thời gian đâu chỉ – chỉ một ngày
Thư tình đã viết nào dám ngỏ
Nuốt đắng vô lòng tiển bước ai

Em đến trao anh cánh thiệp hồng
Gượng cười anh chúc kẻ sang sông
Môi nồng hương thắm người ta đợi
Chúc kẻ sang ngang mãi mặn nồng.

Yên Vũ