MUỐN THÀNH

(Phỏng theo lời bà Olena Gnes,
đang ở dưới một hầm trú tại thành phố Kyiv với 3 đứa con nhõ.
Bà thuật lại lời đứa con gái và của chính mình
trong khi được phóng viên Rageh Omaar
của đài truyền hình ITV News phỏng vấn ngày 19/03/2022.
Chồng bà đang tình nguyện đi diệt quân xăm lăng Nga)

Con muốn thành con sấu
Ăn thịt tên Putin
Bàn tay máu đỏ in
Cột nhà thương xiêu vẹo

Con đường xe quanh quẹo
Qua phố nát tan nhà
Xác trẻ thơ thiệt thà
Bôm đạn rơi còn dấu

Mẹ muốn thành con sấu
Ăn thịt tên Putin
Tô điểm Kyiv thêm duyên
Cho Ukraine đẹp mãi

Nam Thảo