NẾU KHÔNG CÓ TÌNH YÊU

Trách nhiệm không có tình yêu,
hành xử bất nhã, gây nhiều tổn thương.
Công bằng mà lại không bác ái,
hóa tàn nhẫn, gây hại mục tiêu.
Ngôn luận không có tình yêu,
hóa ra xoi mói, đặt điều, ghét ganh.
Hiểu biết sẽ biến anh láu cá
nếu chủ đích không có tình yêu.
Đon đả mời đón có chiều
giả dối, nếu vắng tình yêu mặn nồng.
Tình yêu không đi cùng học tập,
bạn sẽ thành cố chấp, hẹp hòi.
Quyền lực hóa áp bức thôi,
nếu yêu thương vắng tim người quyền năng.
Không tình yêu biến anh kiêu ngạo,
khi danh tiếng đang thổi anh lên.
Anh sẽ tham lam, ham tiền,
nếu yêu thương không đi kèm giàu sang.
Lòng tin sẽ biến thành cuồng tín
nếu yêu thương không chiếm cõi lòng.
Nói chung đời không yêu thương
Bạn chỉ sẽ là số không khổng lồ

Khánh Giao
BS Phùng Hạnh