Ngẫm

Bao năm ngồi với cuộc chơi
Tóc xanh chừ đã chín mùi thời gian
Hoàng hôn xếp cánh võ vàng
Tay em chạm bóng địa đàng thiên thu
Dấu tình cuộn lại hao hư
Đất trời vọng tiếng âm dư cuối mùa
Còn chi với những thiệt thua
Chỉ là ảo ảnh bán mua trò đời
Lắng lòng nghe dấu tình trôi
Đêm về thắp nến ru lời bình yên.

23/06/2020.ÉN TRẮNG.