Ngăn Cách

Ven sông nắng héo giọt thu rơi,
Phiêu bạt cánh chim tận cuối trời.
Xào xạc gót hồng khua xác lá,
Phất phơ áo tím nhớ mồng tơi
Dáng xưa cỏ úa giai nhân hỡi?
Bóng cũ sương mờ lữ khách ơi.
Ngày đó lan hương đàn dạ khúc,
Lệ rơi khăn trắng chia đôi đời.

Ta