NGÀY THÁNG TƯ

Tìm em bây giờ tìm nơi đâu
Hoang vu lạnh lẽo chốn cung sầu
Trên dòng thác biển ngày ly loạn
Trên mọi nẻo đường dấu em qua

Tìm em nơi bãi tối tha ma
Hay bên vệ đường úa màu lá
Xác em vất vưởng bên bờ ruộng
Hằn bóng em đi những ngày qua.

Ta tìm em giữa bão tố phong ba
Những ngày cuồng quay con nắng hạ
Mùa hè rực cháy hàng phượng vĩ
Máu chảy qua tim đẫm lụa là

Em ơi ngày ấy con nắng đổ
Da em bỏng cháy giữa trưa hè
Đâu còn mấp máy chữ a ê
Em bỏ cuộc người về bến mê.

ÉN TRẮNG
15/04/2019