Nghiện “Đường” cà phê HTĐ

Nghiện “Đường” cà phê HTĐ.
(thân gởi anh Nhất Hùng).

Cà phê Hoa Thịnh Đốn nhà ta.
Buổi sáng vẫn còn đì lí xa.*
Ngọt đắng hòa tan, thâm sắc thấm.
Hương nồng lan tỏa, kha huyền khà.
Nắp ly từng cặp, to-gờ méo.*
Tách dĩa song đôi Fe-dex yà.*
Khách tận West Palm, Mai -á – mĩ. *
Hỏi thăm chủ quán khỏe không nha ?

Lộc Tòng ( 2018)


* Delivery
* Gửi mail vào gmail Account
* Gửi mail vào yahoo Account.
* West Palm Beach và Miami ( 2 thành phố miền Nam Florida.)