NHỚ LỐI THU XƯA

Thu về sắc lá thắm ngàn cây,
Lắng tiếng rừng thu chim gọi bầy.
Cánh nhạn lưng trời mây trắng xóa,
Đường xưa lữ khách buốt vai gầy.
Người đi xây hướng đời hy vọng.
Kẻ ở mơ tương phùng rượu say.
Cách trở bến giang đầu xa thẳm,
Niềm tin tái hợp vẫn đong đầy.

Niềm tin tái hợp vẫn đong đầy,
Song cửa bóng câu ngày tháng bay.
Màu nắng quê nhà tươi ấm mãi,
Trời thu đất khách lạnh heo may.
Ngô đồng buông lá rơi tơi tả,
Thiên hạ biết thu về đắm say.
Cho dẫu dặm ngàn xa cố quốc,
Thương về đất mẹ buốt tim này.

UYÊN THÚY LÂM
Sept 22, 2014