NHỚ NGƯỜI THẦY CŨ

Giao thừa tiếng pháo đã tan dần,
Văng vẳng còn đây câu chúc rân.
Nhớ ngón võ xưa…mèo dạy cọp,
Thương người thầy cũ…chí rèn nhân.
Bảng đen còn đậm màu muôn chữ,
Phấn trắng chưa phai nét một lần!
Đất khách tân niên nay đến nữa,
Quê nhà thầy có đón mừng Xuân?…