NHƯ VÌ SAO LẠC

Anh bầu trời ta chỉ một vì sao
Mang ước vọng cả trời đêm thắp nến
Sáng lung linh tình ơi đêm hò hẹn
Thoáng mây trời che khuất bão tình cao.

Đêm đợi chờ lạnh lẽo một vần trăng
Thơ không thơ nên hồn thơ đang chết .
Điệu không điệu lạc vần thơ không viết
Trong lặng thầm mòn mõi đợi ăn năn.

Dải lụa trăng soi người – hình đá tượng.
Giữa sao trời lạc lỏng một vì sao
Thả ước mơ tìm lại phút ngọt ngào
Hành trang đó ru ta dù gió chướng

Ta cô đơn trên đường đời vạn lối
Hắt hiu buồn không kết được trăm năm.
Rượu hư vô ta cạn chén âm thầm
Như sao lạc trong bầu trời vô tận

Yên Vũ