NỢ TÌNH

ooOOoo

                NỢ TÌNH

Đừng nói với anh lời nào thêm nữa
Giây phút này đau đớn xé con tim
Để yên anh trong cay đắng im lìm
Tay chuốc rượu tiễn đưa sầu vạn cổ
Anh nuốt đây niềm riêng không thổ lộ
Mềm môi rồi say tỉnh- tỉnh mà say
Rồi mai đây đối diện những tháng ngày
Say đã tỉnh nhưng lòng chưa tỉnh nỗi
Lỡ yêu em lòng anh không trách hối
Nợ ân tình em trả nổi hay sao?
Cười lên đi xin khấn với trời cao
Anh cho thiếu kiếp này thôi em nhé
Rót dùm anh ly đầy đi cô bé
Ly rượu này anh nhớ mãi hôm nay
Rồi tương lai đọ sức tháng cùng ngày
Xin đa tạ một lần cuối tiễn đưa..

                                         Yên Vũ