PHẢI CÓ SUY NGHĨ THANH SẠCH

Tôi là những gì tôi suy nghĩ
Quá trình ấy ngự trị óc tôi
Khó mà mường tượng trí người
không có hoạt động, nghỉ ngơi dài dài
toàn bộ thế giới ta được tạo
bởi tư tưởng tôi có hiện nay
kết quả của tư tưởng nầy
có khi biễu hiện tức thì, hoặc lâu
hình thành trong việc làm thực tế
Nói chung tư tưởng sẽ thực hành
Khi ta dồn hết khả năng
chú tâm thực hiện cho thành ý ta
ý, căn bản của bao hoạt động
Thế giới ta suy tưởng gây nên
Tích cực tiêu cực tùy theo
Ý nghĩ trong sáng hay nghèo tư duy
thế giới ấy sẽ đầy tuyệt tác
nếu tư duy vượt bậc sáng trong
không có dấu vết cuồng ngông
vị kỷ, thù hận, buông tuồng, tham lam
Ý trong sáng chuyển sang hành động
làm giàu người khai phóng, môi trường
là năng lực người tự cường
lan rộng ra, vượt bức tường cá nhân
gây hưng phấn thành phần tiếp xúc.
Ý trong sáng nay rất hiếm hoi
Cho nên xã hội quanh ta
bị ô nhiễm nặng vì là tư duy
bị sa sút trong khi suy nghĩ
quá trình xem như bị đảo điên

Khánh Giao
BS Phùng Hạnh