QUÊ CHA ĐẤT MẸ

Ôm hơi thở Cha choàng từng đứa
Xẻ thịt da Mẹ ứa từng cơn
Thái Bình biển, ngọn Thái Sơn
Chúng con mỗi đứa thọ ơn sâu dày

Nước Thái bình không đầy lòng Mẹ
Ngọn Thái sơn khó vẽ tình Cha
Trí BÌNH kính tặng cho Cha
Tâm AN dâng Mẹ chút quà hiếu nhân .

LỘC TÒNG