Say-Cuộc Chơi

SAY

“Say” trong vạn pháp chỉ là chơi.
Một chén phù sinh vạn kiếp mời.
Cốc “hỷ” đệ-huynh bao kẻ…vuốt,
Chung “sầu” tỷ-muội lắm người… lơi.
Ngả nghiêng danh phận, xuôi rồi ngược.
Ngây ngất tiền tài, được lại vơi.
Nhân thế không ngoài “Chân – Tục đế”.*
Đắm chìm men “huyễn”, bọt bèo khơi?

Tòng Nguyễn 2016


Cuộc Chơi

Khoác áo phong trần nhập cuộc chơi
Vui buồn thế sự nhân gian mời
Ngọc tan đáy cốc thơ nghiêng ngả
Cầm vỡ trên ngàn nguyệt lả lơi
Vấn lệ khóc người, tình đoạn tuyệt
Than thân cười mệnh, kiếp chơi vơi
Thuyền nan vô định xuôi Đông Hải
Mặc gió trêu đùa vỗ sóng khơi

Ta