SOI LẠI BÓNG MÌNH

Ngày tôi đi
đâu cần biết lúc nào
Đâu cần thiết
phải sâm soan lời giã biệt
Chỉ riêng mình
soi lại bóng mình thôi

Tôi thuộc loại lang
treo bằng cấp dưới đất
ấp ủ thơ trong lòng
Tôi là dân chơi
đến với đời
không chiếu trên, chiếu dưới
Tôi xếp tôi
ngồi ở chiếu vòng tròn

Làm bầu gánh bao năm
Họp mặt nào cũng mong
ghế dành cho hội viên ngồi trước
Còn tôi vui làm chủ tịch đứng

Tôi chia trái tim mình
ra làm bốn
Ba ngăn đầu tuổi trẻ
dành cho quê hương

Ngăn thứ tư
tuổi già còn lại
tôi cũng chia ra làm bốn
Ba trên bốn ngăn này
tôi gởi nốt về quê hương

Thế sao mà
khi đưa lên bàn cân
con tim còn kêu nặng
vẫn đòi chia?

TRANG CHÂU
22/06/2021