TẠM BIỆT HÈ

Thấp thoáng hàng cây lá chuyển màu
Không lời từ tạ vội xa nhau
Chia tay hoa bướm chờ năm tới
Tạm biệt múa ca đợi hạ sau
Vắng biển rì rào âm rộn rã
Thiếu ve rỉ rả điệu u sầu
Du hành đây đó hè vui nhất
Cứ tiếc ngẩn ngơ mùa đổi mau.

Nhất Hùng