TÂM SỰ NGƯỜI TÙ & KIẾP TÙ

TÂM SỰ NGƯỜI TÙ

Mấy đợt thăm nuôi, họ gặp rồi,
Riêng ai lặng ngắm cảnh tù trôi!
Hai vai nợ nước quăng nguyên gánh,
Một mảnh tình nhà xé nửa đôi!
Gió rít điệu ru khi giã biệt,
Mưa gào điệp khúc lúc chia phôi!
Bao năm vương tội, lưng còm mỏi,
Một sáng bình minh sẽ đến thôi!

KIẾP TÙ
(Họa vận bài Tâm Sự Người Tù)

Mấy lần đón đợi, gặp nhau rồi,
Thoảng cái mười năm cũng đã trôi!
Một chiếc hôn thôi đâu tỏ ý,
Nghìn câu nói cũng chẳng thành lời!
Gói quà vừa mới khơi nguồn sống,
Khóe mắt lại toan nhỏ lệ đời!
Thoảng cái bên tai hồi kẻng gõ,
Bao người trở lại kiếp tù thôi!