Tết Buồn


(Bài Thơ Cuối Cùng Năm Canh Tý)

Quanh quẩn trong nhà đón Tết Trâu
Muốn khuây khỏa chẳng biết đi đâu
Nơi lo bệnh cấm đường ngăn chợ
Chỗ sợ dịch ngăn cảng chặn tàu
Dịch vụ toang bao người khốn khó
Thị trường tiêu lắm kẻ cơ cầu
Cúi xin Chúa Phật mau phù hộ
Cứu độ chúng sanh hết khổ sầu

Nhất Hùng