THÂN NGHIỆP

Thảnh thơi hổng muốn, muốn đa đoan
Tự dấn thân, quàng ách giữa đàng
Lúc vướng vạ, âm thầm gánh vác
Khi va tai, lẳng lặng cưu mang
Vẫn hay thế thái đầy gian trá
Và biết nhân tình lắm phũ phàng
Nhưng nghiệp trót đeo đành chấp nhận
Nên không oán trách chẳng than van.

Nhất Hùng