THÁNG BA VÀNG NẮNG

Ngập ngừng tay chạm tháng ba
Sắc hoa vàng nắng vỡ òa giọt đau
Ngập ngừng tay chạm bờ lau
Chiều còn chưa chín sao màu áo phai
Ngập ngừng nỗi nhớ qua tay
Níu đời em xuống cho ngày qua nhanh
Ngập ngừng giã biệt tình xuân
Dốc hạ còn đó những lần đón đưa
Ngập ngừng bao chuyện nắng mưa
Em về gom lại dệt vừa áo em
Ngập ngừng bóng xế loang thềm
Cành hồng cúi xuống chợt mềm môi em.

17/03/2021.ÉN TRẮNG.