Thu

Nghe thu vàng lá trên cành
Nghe quanh mình bóng với mình cô đơn.
Nghe trưa nắng xế qua hồn
Nghe mây chở nhẹ nỗi buồn dâng cao.
Nghe em trở gót phương nào
Nghe anh phiền muộn lén vào tâm tư.

                                      Trang Châu