THƯỢNG ĐẾ KHÔNG HỎI

Mười câu hỏi trong ngày phán xét
Thượng Đế không hề bắt ta cung.
Ngài không hỏi loại xe dùng
Mà hỏi chở giúp, đỡ nương mấy người.
Không hỏi cơ ngơi to, nhỏ?
Mà số người ngủ trọ trong nhà.
Không hỏi: ăn mặc thế nào?
Mà bao nhiêu kẻ, ta cho áo quần.
Ngài không hỏi tiền lương cao thấp
Mà công lao được cấp lương cao.
Ngài không hỏi: tước vị nào
Mà có góp hết sức vào việc chung.
Ngài không hòi bạn thân có mấy,
mà số người chủ ý chọn ta.
Ngài không hỏi đâu là nhà?
Mà cách xử sự, lại qua, láng giềng.
Người không hỏi da đen, vàng, trắng?
mà giá trị của bản thân đâu?
Ngài không hỏi đã bao lâu
tu dưỡng để đươc ngày nay thiên đường.
Mà chỉ nặng tình thương đón tiếp
Ngài không hỏi: thông điệp gửi ai.
Vì người đã biết đã hay.
Tôi nhận thông điệp từ tay một người
xưa nay vẫn được tôi giám thủ.
Nay đến phìên tôi gửi lại cho
những người giám thủ đời tôi.
Nay đến phiên bạn phải lo chu toàn.
Những bạn tốt như sao trời ấy
không phải ta trông thấy luôn luôn
nhưng biết bạn vẫn sắt son
gần ta đâu đó, tâm hồn tương thông

Khánh Giao
BS Phùng Hạnh