TÌNH MÙA PHƯỢNG THẮM

Trên cành phượng nở tấu nhạc Ve
Chói chang nắng chiếu buổi chiều hè
Thẹn thùng bên gốc cây hò hẹn
Lời yêu tỏ vội..sợ người nghe
 
Phượng thắm hè sang báo bãi trường
Bên thầy bên bạn mãi vấn vương
Chia tay lưu luyến chân chùn bước
Một tổ chim non vạn nẻo đường.
 
Theo bụi thời gian tóc ngã màu
Tìm trong lưu bút viết cho nhau
Thầy cô – bạn cũ – ai còn- mất
Nghe nghẹn trong lòng xót xa đau
 
Mỏi cánh chim côi lại trở về
Nhìn ngôi trường cũ dạ tái tê
Tìm đâu thầy..bạn cùng chung lớp
Cỏ mọc tường loang khắp mọi bề
 
Chạnh nhớ tình anh phút ban đầu
Bóng hình người ấy.. biết tìm đâu
Bảng đen phấn trắng người xa lạ
Chết lịm hồn ta.. chất ngất sầu..
 
YÊN VŨ