TÌNH SẦU CANH CÁNH MÃI THU ƠI!

Chiều thu phố vắng nắng phai phơi
Lá chết xuôi tay giấc cuối đời
Đã hết xanh tươi lơi sắc thắm
Giờ còn héo úa lã màu tơi

Mưa tuôn gói nhớ rơi trên bải
Gió cuốn ôm thương rụng dưới đồi
Lệ kiếp phù du vương dịu vợi
Tình sầu canh cánh mãi thu ơi!

Nam Thảo