TÔI YÊU CHRISTMAS

Đông qua ngày lại tối Noel
Lớt phớt mưa bay kẻ khó hèn
Sau cửa thông xanh cành lấp lánh
Bên bàn rượu đỏ miệng ho hen!

Mừng em vui chị đêm trân trọng
Món tặng quà cho bửa quý khen
Ly nữa em, tôi yêu Christmas!
Chúc người, chúc họ, chúc Noel!

Nam Thảo