Tù Túng

Một giấc mộng đời khoác mấy thu
Trời cao đất rộng, bóng ai tù
Quanh đi ngó lại bao lần nhỉ?
Hết tử rồi sanh, hỏi còn thu?

LỘC TÒNG