TUYẾT RƠI – PHẬT TỌA – NGUYỆN CẦU

Sáng nay thức dậy đón bình minh
Ai nấy còn say giấc mộng huyền
Vạn vật dệt đan tấm ảo ảnh
Thiên nhiên họa vẽ bức thần tiên
Tuyết rơi êm ả từ đêm trước
Phật tọa như nhiên trong hiện tiền
Thấm thoát một năm đang khép lại
Nguyện cầu thế giới mãi bình yên.

2022-12-17 (Mộng Lệ An)
Nghiệp Huân Dương